Tags

ชุดหม้อแขกสแตนเลส 10 ชิ้น

  • หม้อปรุงอาหาร 5 ขนาด
  • ประกอบไปด้วย หม้อขนาด 30 ซม.
  • หม้อขนาด 26 ซม.
  • หม้อขนาด 22 ซม.
  • หม้อขนาด 18 ซม.
  • หม้อขนาด 14 ซม.
  • ใช้ใส่อาหาร หรือประกอบอาหาร ใส่ได้ทั้ง ร้อน – เย็นและความจุ หลายขนาดสะดวกตามความต้องการใช้งาน
  • ผลิตจากวัสดุสแตนเลสอย่างดี

ชุดหม้อแขกสแตนเลส 10 ชิ้น ราคาถูก